+420 737 967 137

Turistika v okolí

Hrad Pernštejn

Již brzy_nové_foto
(Vzdálenost asi 25 km od Olešnice)

Na jednom ze skalnatých ostrohů Českomoravské vysočiny, nad řekou Svratkou a jejími přítoky, stojí nad městečkem Nedvědicí jeden z našich nejzachovalejších a nejkrásnějšíchhradů - Pernštejn. Název hradu je zřejmě odvozeninou od německého "Bárenstein", tj. "Medvědí hrad". K tomuto výkladu vedou i názvy potoka Nedvědičky a městečka Nedvědice.

Číst více...

Hrad Svojanov

OLEŠNICE 2007_SVOJANOV._165Hrad Svojanov(Vzdálenost asi 12 km)
Počátky historie hradu Svojanova spadají do období kolonizace odlehlých koutů zemí koruny české. K takovým místům patřila i zdejší členitá část českomoravského pomezí, kudy od nepaměti procházela      obchodní stezka.

Číst více...

Hrad v Boskovicích

OLEŠNICE 2007_BOSKOVICE._255OLEŠNICE 2007_BOSKOVICE._273(Vzdálenost asi 25 km)
V r. 1682 Jan Bohuš ze Zástřizl a jeho choť Zuzana začali stavět rozsáhlou budovu dominikánského ženského konventu s kostelem nedaleko pod boskovickým hradem. Stavba byla dokončena r. 1694. V r. 1784 klášter i kostel zrušil Josef II. Objekt získali Ditrichštejnové, kteří jej nejprve využívali jako továrnu.

Číst více...

Zámek v Kunštátě

Zámek Kunštát_1(Vzdálenost 10 km)
Nejstarším předchůdcem kunštátského zámku byl hrad. Ten byl sídlem Kuny z Kunštátu, jenž se po něm psal roku 1279, hrad se však poprvé výslovně připomíná až v r. 1360. Podle Kuny bylo nazváno i městečko Kunštát či Kunino Město. Kunův otec Gerhard pocházel ze Zbraslavi u Rosic a v letech 1236 - 40 byl purkrabím v Olomouci.

Číst více...

Zámek v Lysicích

DSC 0154Zámek_Lysice(Vzdálenost asi 15 km)
Původně existovala v Lysicích gotická tvrz (písemně prvně doložena r. 1480, není však jisté, zda stála v místech dochovaných zbytků středověké tvrze, která je začleněna do záp. křídla dnešního zámku). Tvrz úzce souvisela s blízkým hradem Rychvaldem.

Číst více...

Zámek v Rájci

Již brzy_nové_foto(Vzdálenost asi 25 km)
První zmínka o vsi Rájec je z r. 1139, kdy je uváděn v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka jako statek olomouckého biskupství. Od 30. let 13. stol. vystupují v listinách páni z Rájce. Ve středověku zde stávaly pravděpodobně dvě tvrze (jistě prokázána je jedna).

Číst více...

Zřícenina hradu Aueršperk

Již brzy_nové_foto(Vzdálenost asi 14 km)
Mezi Dvořištěm a Hrdou Vsí (dnes součást Víru) byl na táhlém hřebenu postaven patrně koncem 13. stol. gotický hrad. Staviteli hradu byli pravděpodobně Pernštejnové a to jedna z větví tohoto velkého rodu erbu zubří hlavy (Auer – z něm. zubr). Nejasné jsou jak dějiny, tak zánik tohoto hradu, když již r. 1403 se uvádí hrad jako pustý.

Číst více...

Zřícenina hradu Louka

(Vzdálenost asi 3 km)
IMAG1289zřícenina hradu_LoukaHrad Louka, poprvé připomínaný v r. 1360, byl středem významného panství, které ovládalo Olešnicko. V té době jej držel Proček z Lomnice. Archeologické sběry datují počátky hradu již do konce 13. století, tedy do doby zformování dominia Tasovců v tomto prostoru.

Číst více...

Zřícenina hradu Pyšolec

Pišolec 2Zřícenina gotického hradu na skalnatém zalesněném návrší nad pravým břehem Svratky, nad vyrovnávací nádrží Vírské přehrady. Rozsáhlý hrad Pyšolec, středisko samostatného panství, byl vystavěn ve 13. století v raně gotickém slohu, jak o tom svědčí dochovaná zřícenina. Historicky doložen je teprve v roce 1350, kdy jej Filip ml. z Pernštejna prodal Ješkovi z Kounic.

Číst více...

Zřícenina hradu Zubštejn

IMAG1226 Zubštejn(Vzdálenost asi 16km)
Zbytky rozlehlého hradu Zubštejna, zvaného původně Lapis nebo Kámen, se nacházejí na skalnatém hřebenu po pravém břehu řeky Svratky u vsi Pivonice. Hrad byl vystavěn ve 13. století, jako strategická ochrana obchodní cesty vedoucí podél řeky Svratky z Brna na Poličku.

Číst více...

Další hrady, zámky, zříceniny a jiná zajímavá místa

  • Jeskyně blanických rytířů (12 km)
  • Vírská přehrada (12 km)
  • Letovická údolní nádrž- Křetínka (13 km)
  • Rozhledna u Karasína (16 km)
  • Kamenný kostelík na Vitochově (16 km)
  • Partizánský bunkr z 2. světové války v prosetínských lesích (6km)
  • Zámek Nové Hrady ( 40 km)
  • OLEŠNICE 2007_RUDKA._101
  • Vírská přehrada
  • Věž KarasínKamenný kostelík_VitochovPartizánský bunkr_u_Prosetína_copy