+420 737 967 137

Zřícenina hradu Pyšolec

Pišolec 2Zřícenina gotického hradu na skalnatém zalesněném návrší nad pravým břehem Svratky, nad vyrovnávací nádrží Vírské přehrady. Rozsáhlý hrad Pyšolec, středisko samostatného panství, byl vystavěn ve 13. století v raně gotickém slohu, jak o tom svědčí dochovaná zřícenina. Historicky doložen je teprve v roce 1350, kdy jej Filip ml. z Pernštejna prodal Ješkovi z Kounic.

Pak měnil majitele, byl rozšiřován a přestavován. Na počátku 15. století byl v majetku také pánů z Lomnice a roku 1446 se vrací celé panství Pernštejnům. Hrad byl rozbořen za česko-uherských válek v druhé polovině 15. století.

Z hradu se zachovaly příkopy a valy, které oddělovaly dvě předhradí (západní část) od vlastního hradu. Na předhradích jsou zbytky obvodní hradby. Z vlastního hradu je dochováno torzo válcové věže o průměru 11 metrů a výšce 8 metrů, která chránila vstupní bránu, z níž se zachovaly zbytky ostění. V sousedství věže se nachází zasypaná studna, zbytky paláce a dalších budov.