+420 737 967 137

Zřícenina hradu Aueršperk

Již brzy_nové_foto(Vzdálenost asi 14 km)
Mezi Dvořištěm a Hrdou Vsí (dnes součást Víru) byl na táhlém hřebenu postaven patrně koncem 13. stol. gotický hrad. Staviteli hradu byli pravděpodobně Pernštejnové a to jedna z větví tohoto velkého rodu erbu zubří hlavy (Auer – z něm. zubr). Nejasné jsou jak dějiny, tak zánik tohoto hradu, když již r. 1403 se uvádí hrad jako pustý.

I přes pokročilý rozpad zdiva je zřetelná původní velikost hradu. Dodnes se zachovaly mohutné valy s příkopy, části základů budov a střep bergfritové věže nad přístupovou cestou. Vzhledem k velmi krátké době existence hradu je zajímavá jeho rozlehlost i mohutnost opevnění.
Více informací na: www.pamatky.com