+420 737 967 137

Zřícenina hradu Louka

(Vzdálenost asi 3 km)
IMAG1289zřícenina hradu_LoukaHrad Louka, poprvé připomínaný v r. 1360, byl středem významného panství, které ovládalo Olešnicko. V té době jej držel Proček z Lomnice. Archeologické sběry datují počátky hradu již do konce 13. století, tedy do doby zformování dominia Tasovců v tomto prostoru.

V r. 1406 postoupil Jan z Lomnice hrad Janu Ozorovi z Boskovic, po němž jej v r. 1440 zdědil Vaněk z Boskovic. Jeho synové Tas, Dobeš a Beneš Černohorští z Boskovic jej před rokem 1464 prodali Bohuši z Lomnice. V r. 1496 získal hrad Vilém z Pernštejna. Na přelomu 15. a 16. stol. lze tušit určité dostavby a úpravy, ale nejde je písemně doložit. V 16. stol. sdílel společné osudy s hradem Kunštátem, protože v druhé pol. 16. stol. prodal Vratislav z Pernštejna loucké zboží Fridrichu z Hardeka na Letovicích. Tím hrad Louka ztratil své dosavadní poslání a v r. 1591 se už připomíná jako pustý.

Hrad byl postaven na vrcholu osamělého kopce nad stejnojmennou vsí. Jeho jednodílná dispozice zaujímá protáhlý skalnatý vrchol, jehož nejvyšším bodem je přibližně obdélná západní část se svislými skalními stěnami. Na jejich okraji se udržely fragmenty zdiva, a snad zde stával věžovitý palác. K němu se směrem na východ připojovalo nádvoří s dalšími budovami. Severní strana byla zastavěna po celé délce a zachoval se z ní jeden valeně klenutý sklep a počátek dalšího. Celkem toto křídlo obsahovalo asi čtyři prostory. Hůře dopadla dvouprostorová budova na jihu, přistavěná rovněž k obvodní hradbě, která však spolu s ní zmizela. Stojí však část nádvorní zdi s výběhy příčných zdí a otisky valených kleneb přízemí. Ke stavení na východě přiléhala štíhlá válcová věž vystupující z obvodové zdi těměř celým obvodem, v jejíž blízkosti můžeme předpokládat bránu. Celý hrad je obklopen okružním valem a příkopem, které jsou pod vrcholovým skaliskem zdvojeny. Jsou viditelné i stopy po druhém příkopu a při výkopech se často narazí na zbytky šípů.
Více informací na: www.pamatky.com