+420 737 967 137

Hrad Pernštejn

Již brzy_nové_foto
(Vzdálenost asi 25 km od Olešnice)

Na jednom ze skalnatých ostrohů Českomoravské vysočiny, nad řekou Svratkou a jejími přítoky, stojí nad městečkem Nedvědicí jeden z našich nejzachovalejších a nejkrásnějšíchhradů - Pernštejn. Název hradu je zřejmě odvozeninou od německého "Bárenstein", tj. "Medvědí hrad". K tomuto výkladu vedou i názvy potoka Nedvědičky a městečka Nedvědice.

Počátky hradu lze datovat do 13. století (patrně mezi léty 1270-85). Byl tehdy postaven jako typický ostrožní hrad na místě, které jedinečně vyhovovalo svému účelu: ze tří stran je chráněn příkrým skalnatým ostrohem (skála prostupuje stavbu hradu až do 2. poschodí), přístupným jen ze sev. strany po hřebeni, jenž se ke svému zakončení a k místu hradu mírně zvyšuje a mohl být snadno přehrazen příkopy a chráněn soustavou opevnění. Protáhlé vysunuté předhradí je tvořeno pěti nádvořími, vymezenými hospodářskou zástavbou, hradbami, branami, na severu baštou a uprostřed barbakánem. Na místě pro stavbu nejpříhodnějším je ve skále jezírko s nevysychajícím pramenem (dnes je zastavěno hradními budovami a sestupuje se k němu z vnitřního hradního nádvoří). Zde bylo postaveno jádro hradu: věž Barborka (okrouhlá pětipodlažní věž s břitem obráceným k příjezdní cestě), hradní palác a nádvoří chráněné hradbami. Tyto partie byly zcela překryty pozdějšími přístavbami, jen vysoká věž Barborka vyčnívá dodnes nad komplexem hradních budov.

Hrad se zachoval dodnes ve své neporušené gotickorenesanční podobě tak, jak jej dostavěli v 1. polovině 16. stol. Pernštejnové, tehdy nejbohatší a nejmocnější panský rod Českého království. V erbu měli Pernštejnové zubří hlavu s nozdrami protaženými houžví. Z interiéru zaujme řada křivolakých chodeb v masivním tělese vnitřního hradu, místnosti s žebrovou klenbou, barokní rytířský sál, rozsáhlá knihovna, také renesanční- barokně upravená- kaple.

Úpadek rodu na konci 16. století byl důvodem prodeje hradu. Majitelé se často střídali, nejdéle pak hrad vlastnili Mitrovští.

Více informací na:www.pamatky.com , www.nedvedice.cz