+420 737 967 137

Zřícenina hradu Zubštejn

IMAG1226 Zubštejn(Vzdálenost asi 16km)
Zbytky rozlehlého hradu Zubštejna, zvaného původně Lapis nebo Kámen, se nacházejí na skalnatém hřebenu po pravém břehu řeky Svratky u vsi Pivonice. Hrad byl vystavěn ve 13. století, jako strategická ochrana obchodní cesty vedoucí podél řeky Svratky z Brna na Poličku.

Podle historických pramenů byl nejstarším sídlem rodu Pernštejnů v povodí Svratky. Hrad se dále připomíná roku 1348, kdy však byl pobořený. Mezi ojedinělými nálezy se zatím nenašel materiál ze 13. století a ze souvislostí a dispozice se dá soudit na založení na přelomu 13. a 14. století. Roku 1351 ho již jako Zubrštejn získal markrabě Jan Jindřich. Jako zeměpanský majetek, jímž zůstal až do první poloviny 15. století, byl opět obnoven.

Těžká poškození musely přinést husitské války, neboť roku 1437 se uvádí jako hradiště, tedy místo zpustlého hradu. Okolo roku 1446 jej markrabě Albrecht postoupil Janu z Pernštejna. Pernštejnové hrad obnovili a ještě v roce 1482 na něm sídlil Jimram z Pernštejna. Pernštejnové měli ale jako své hlavní sídlo pevný Pernštejn a tak nechali Zubštejn zpustnout. Okolo roku 1500 byl asi ještě opevněn dolní ohradou a zanikl nejspíš opuštěním až hlouběji v 16. století. Jako pustý se uvádí od r. 1596. Dodnes z něho zůstaly jen zříceniny, které jsou svědectvím jeho někdejší mohutnosti.
Více informací na:www.pamatky.com