+420 737 967 137

Platební podmínky

Úhrada ceny pobytu má tyto formy:

  • Záloha ve výši 50 % z celkové ceny je splatná během 7 dnů po objednávce a po obdržení rezervace ( hotově, složenkou nebo bankovním převodem ). Doplatek je splatný 7 dní před nástupem na rekreaci ( Nebude využita sleva dle platného ceníku ).
  • Platba bude uhrazena v celkové výši dle platného ceníku ( Bude využita sleva ).
  • Při objednávce 3 dny před termínem nástupu bude platba uhrazena hotově při příjezdu.

Pokud nebude uhrazena celá částka, nebude klient ubytován.


Stornovací podmínky:

Klient má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy a to výhradně písemnou či elektronickou formou.
Klient je povinen zaplatit následující storno poplatky:

  • 30-50 dnů - 20% zálohy
  • 19-29 dnů - 50% zálohy
  • 11-18 dnů - 70% zálohy
  • 10- 0 dnů - 100% zálohy

Pozn.: Ubytovatel je povinnen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku klientovi. Ubytovatel nevyžaduje zaplacení stornopoplatků jen ze závažných důvodů, jako je živelná pohroma nebo úmrtí v rodině (nutno doložit). V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.