+420 737 967 137

Lesopark Skalky

lesopark-skalkyTěsně při pozemku olešnického koupaliště, postaveného v roce 1936 a rekonstruovaného v roce 1995, mezi ním a hasičskou zbrojnicí, ústí dvě cesty vedoucí k lesoparku Skalky. Byl vytvořen ve druhé polovině 19. století okrašlovacím spolkem. Z podmětu starosty Puchara byla zalesněna obecní pastvina Oulehla. Cesty zde byly upraveny v roce 1897 a lesopark nese od té doby název "Šnelovka."

Spodní cesta vede kolem Veselského potoka a z ní odbočuje do lesa stezka. Ta nás zavede k místu, kde se nacházelo popravní místo městečka Olešnice, která měla hrdelní právo. Říkalo se tu Na spravedlnosti. Středověká spravedlnost přes určité obecně uznávané právní normy však bývala víc než slepá, mnohdy krutá a nelítostná. Metody vyšetřování právem útrpným, tedy mučením, hovoří za vše.

Také proto všechna malá města za vlády osvícených panovníků Marie Terezie a Josefa II. hrdelní právo ztratila a obvinění byli souzeni centrálně..

Při konci spodní cesty se nachází Obecní rybník, místo staré několik staletí. Zřídit ho zde povolil svojí listinou v roce 1540 Jan z Pernštejna a na Helfenštejně. V roce 1997 byly zahájeny práce na rekonstrukci rybníka a na zachycení povodňové vlny z údolí Veselského potoka v suché nádrži pod Obecním rybníkem. O rok později jsou práce dokončeny. Současná podoba rybníka se blíží podobě Obecního rybníka v době jeho vzniku, a to jak hloubkou, tak plochou.

Budeme-li pokračovat kolem vody, pak cesta ústí do větší, vedoucí k Ústupu. Při ní se nachází Boží muka, postavená s úmyslem pamatovat na padlé v třicetileté válce. Původní Boží muka stávala na jiném místě, vzdálenějším od Olešnice. Současná Boží muka je na hranici katastru a byla před několika roky rekonstruována.