+420 737 967 137

Radnice

Radnice OlešniceTéměř každý majitel panství se velice důrazně zasazoval o poslušnost svých poddaných a přesné odvádění daní. Jakýkoli odpor potlačoval a nepřipustil, aby byla jeho autorita snižována. Olešnici poroučel jménem vrchnosti rychtář, který vlastnil statek a rychtářský úřad. Na rychtě se konala shromáždění obce, soudily se spory, prodávala se sůl a šenkovalo pivo a víno.

Rychta byla pro obec významná, a proto stála na náměstí v místě pozdějšího Panského domu. Rychtáři radilo několik konšelů, jmenovaných vrchností na návrh obce, a později společně rozhodovali o obecních záležitostech na radnici. Tato dřevěná budova měla volný nezastřešený průjezd a její půdorys se shodoval s nynější radniční budovou. V přízemí se nacházel obecní hostinec Na Radnici a byt hostinského, v poschodí byla obecní kancelář a byt syndika. Stará budova již nevyhovovala, byla roku 1794 zbořena a postavena radnice nová. Pokládání základního kamene proběhlo 21. května roku 1794. Při této příležitosti byla sepsána listina se jmény současných představených obce, kněží, učitelů a byla do základního kamene vložena.

Nová poschoďová radnice měla dvorní křídlo s bytem obecního strážníka a obecním vězením. Při velkém požáru roku 1827 shořela střešní vazba a prohořely stropy v poschodí budovy. Místní zedníci a hospodáři společnými silami do konce roku radnici opět zastřešili. Na šindelích vynikala červená vížka s plechovou báňkou. Do Vánoc se dočkaly jistých úprav také vnitřní prostory budovy. V průjezdu radnice stávaly kočáry nocujících hostů, které v šenkovně obsluhoval přívětivý hostinský. Nabízel jim dobré víno a nefalšovaný truňk z olešnického pivovaru.